Cenik

 

Ceník kadeřnických služeb:
Dámský střih – od 200,-
Pánský střih – od 150,-
Détský střih – od 150,-
Střih ofiny – 100,-
Zastřihování konečků – 150,-
Stříhání vlasů po celé délce (leštění) - od 250,-
Barvení - od 450,-
+ Sealplex - od 200,-
Melír - od 500,-
Americký melír - dvou a vícebarevný – od 650,-
Ombre (Baleage, Babylights, Flameboyage, atd) – od 650,-
Odstranění předchozí barvy (odbarvení) – od 500,-
Přeliv - od 450,-
Trvalá – od 700,-
Bezamoniaková vyživujicí trvala ondulace (normalne vlasy, jemné a poškozené) - od 700,-
Permanentné narovnání vlasů (normalne vlasy, jemné a poškozené) - od 1500,-
Mytí + foukaná + styling - od 350,-
Žehlení - od 200,-
Vlny - od 300,-
Společenský (svatební) účes - od 650,-
Regeneraсe - od 150,-
Sealplex regeneraсe – od 300,-
Remedy regenerace - od 500,-
Procedure proti vypadávání vlasů Reforce - 300,-
Barvení, foukání paruky - od 950,-
Barvení, foukání tupé - od 400,-
Učesaní paruky – 500,-
Africke copánky – od 3000,-
Úprava obočí – 100,-
Kadeřnické služby nespecifikované v ceníku můžete se zeptat

Ceník líčení:
Denní líčení – 300,-
Večerní líčení – 500,-
Plesové líčení – 600,-
Svatební líčení – 800,-
Zkouška svatebního líčení – 400,-
Photo make-up – 800,-
Photo make-up pro muže – 500,-
Trénink líčení – 200/hod,-

Ceník focení:
Focení – od 1000,-
Retuš – od 50/kus,-

Manikúra – 200,-

Pedikúra – 300,-

Prodlužování řas – 350,-


Doprava po Praze – zdarma (při objednávce od 500,-)
Náklady na dopravu mimo Prahu - na dohodě
Прайс-лист парикмахерских услуг:
Женская стрижка – от 200,-
Мужская стрижка – от 150,-
Детская стрижка – от 150,-
Стрижка челки – 100,-
Стрижка кончиков – 150,-
Стрижки волос по всей длине (полировка) – от 250,-
Окрашивание – от 450,-
+ Sealplex – от 200,-
Мелирование – от 500,-
Американское мелирование (двух и более цветов) – от 650,-
Омбрэ (Балаяж, Бэбилайтс, Флэмбояж и т. д) – от 650,-
Удаление предыдущего цвета (обесцвечивание) – от 500,-
Тонировка – от 450,-
Хим.завивка – от 700,-
Безаммиачная завивка от Kaaral (для нормальных, и сухих и поврежденных волос) - от 700,-
Перманентное выпрямление волос (для нормальных, и сухих и поврежденных волос) - от 1500,-
Мытье + сушка + укладка – от 350,-
Выпрямление – от 200,-
Завивка – от 300,-
Вечерние (свадебные) прически – от 650,-
Регенерация – от 150,-
Sealplex регенерация – от 300,-
Remedy регенерация - od 500,-
Процедура против выпадения волос Reforce - 300,-
Окрашивание, сушка парика – от 950,-
Окрашивание, сушка шиньона – от 400,-
Прическа на парик – 500,-
Афрокосы – от 3000,-
Корректировка бровей – 100,-
Парикмахерские услуги, неуказанных в прайс-листе вы можете спросить!

Прайс-лист макияж:
Дневной макияж – 300,-
Вечерний макияж – 500,-
Выпускной макияж – 600,-
Свадебный макияж – 800,-
Пробный свадебный макияж – 400,-
Фото макияж – 800,-
Фото макияж для мужчин – 500,-
Обучение макияжу – 200/час,-

Прайс-лист фотосъемка:
Фотосессии – от 1000,-
Ретушь – от 50/шт,-

Маникюр – 200,-

Педикюр – 300,-

Наращивание ресниц – 350,-


Выезд по Праге – бесплатно (при заказе от 500,-)
Стоимость выезда за пределами города – по договоренности
Price list of hairdressing services:
Women's haircut – from 200,-
Men's haircut – from 150,-
Children's haircut – from 150,-
Haircut of bang – 100,-
Haircut of the tips – 150,-
Cutting hair throughout the length (polishing) 250,-
Hairdye – from 450,-
+ Sealplex – 200,-
Highlights – from 500,-
American highlights (two or more colors) – from 650,-
Ombre (Balayage, Babyliss, Flambayage etc) – from 650,-
Remove of the previous color (bleaching) from 500,-
Toning – 450,-
Perm from 700,-
Ammonia free perm (normal hair hair, fine and damaged) - from 700,-
Permanent hair straightening (normal hair, fine and damaged) - from 1500,-
Washing + drying + styling – from 350,-
Straightening from 200,-
Curls – from 300,-
Evening (wedding) hairstyle – from 650,-
Regeneration – from 150,-
Sealplex regeneration – from 300,-
Remedy regeneration - od 500,-
Anti hair loss procedure - 300,-
Dye, drying of wig is from 950,-
Dye, drying of the piece of hair from 400,-
Hairstyle for wig – 500,-
African braids – 3000,-
Correction of eyebrows – 100,-
Hairdressing services not specified in the price list you may ask!

Price list makeup:
Day makeup – 300,-
Evening makeup – 500,-
Prom makeup – 600,-
Wedding makeup – 800,-
Trial wedding make – up- 400,-
Photo makeover – 800,-
Photo makeover for men – 500,-
Training makeup – 200/hour


Price list photography:

Photo shoot – from 1000,-
Retouch – 50/piece,-

Manicure – 200,-

Pedicure – 300,-

Eyelash extensions – 350,-


Departure for Prague – free (for orders over 500,-)
The cost of going outside the city – by appointment