Menu

Liceni

Denní líčení – přirozené a jemné, které je určeno na každý den.

Večerní líčení – výraznější, vhodný na akce jako je ples nebo večírek, disco atd.

Svatební líčení
– make-up, který vydrží celý náročný svatební den.

Foto líčení
– specifické výraznější líčení s použitím sytějších barev.

Trénink líčení
– naučim základní techniky líčení, které jsou právě pro váš obličej nejvhodnější. Kurz je možné domluvit individuálně ale i ve skupince podle toho, jak to vyhovuje vám.
Дневной макияж – естественный и нежный, который подходит на каждый день.

Вечерний макияж – более выразительный, подходит для мероприятий, таких как выпускной или вечеринка, дискотека и др.

Свадебный макияж – макияж, который выдержит весь тяжелый день свадьбы.

Фото макияж - выразительный макияж с использованием ярких цветов.

Обучение макияжу
– научим основным техникам макияжа, которые наиболее подходят вашему типу. Курс согласовывается индивидуально и в малых группах в зависимости от того, как это подходит вам.
Daily makeup – natural and gentle, which is determined on each day.

Evening makeup – more expressive, suitable for events such as prom or a party, disco etc.

Wedding makeup – makeup that lasts all consuming wedding day.

Photo makeup– specific more substantial makeup with the use of more expressive colors.

Makeup training – teach the basic techniques of makeup which are the most suitable for your face. The course can be arranged individually but also in a group according to how it suits you the best.